Wie woont er in onze Nieuwbouw?

13 november 2018

 

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 8 en 13 november 2018 ter bespreking van de begroting 2019,

Constaterende dat:

  • Er in De Wielewaal, Nieuw Crooswijk en Nieuw Kralingen al een groot deel van de nieuwe woningbouw van de woonvisie 2030 de achterliggende periode gerealiseerd is en gepland staat
  • Dit college een diverse woningbouw qua woningtypen met een focus op toevoegingen in het middensegment voorstaat

Overwegende dat:

  • De verwachting is dat de nieuwe woningbouw in de diverse segmenten door Rotterdammers bewoond wordt
  • Het hier slechts een verwachting betreft en er geen duidelijk inzicht is wie er nu in de diverse nieuw te ontwikkelen woningen in Rotterdam komen te wonen

Draagt dit college op:

  • Te onderzoeken en te rapporteren aan de gemeenteraad wie er in de nieuwbouw in Rotterdam is komen te wonen; betreft het mensen van buiten Rotterdam of zijn het reeds woonachtigen uit Rotterdam

En gaat over tot de orde van de dag

 

Delen via: