Herijk het masterplan Ouder & Wijzer

12 november 2020

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 10 en 12 november 2020 ter bespreking van de Begroting 2021;

Constaterende dat:

  • De corona maatregelen en de na ijlende effecten grote gevolgen hebben voor ouderen;
  • De uitgangspunten van het masterplan ‘Ouder en Wijzer’ niet meer passen bij de samenleving die zich door en na corona heeft gevormd;
  • Ouderen bang zijn om naar buiten te gaan of om mensen thuis te ontvangen;
  • Ouderen tijdens deze coronacrisis enorm vereenzamen

Overwegende dat:

  • De doelstelling van het masterplan ‘Ouder en Wijzer’ nog steeds passend is;
  • De uitvoering van het masterplan ‘Ouder en Wijzer’ daarentegen niet meer passend is;
  • De samenleving vanwege de coronacrisis langdurig veranderd is;
  • De behoeften van ouderen onder invloed van deze coronacrisis veranderd zijn;

Draagt het college op:

  • Het Masterplan ‘Ouder en Wijzer’ te herijken vanwege de coronacrisis.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: