MOTIE: Waardering voor mantelzorgers!

10 november 2022

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 08 en 10 november 2022 ter bespreking van de begroting 2023;

 

Constaterende dat:

  • Het college een beroep doet op het eigen sociaal netwerk van familie, vrienden, mantelzorgers en vrijwilligers voordat professionele hulp wordt ingeschakeld;
  • Informele zorg voor de professionele zorg een flinke besparing oplevert;
  • Het college doet dit beroep op het eigen sociaal netwerk omdat het beroep op de zorg toeneemt maar de middelen niet toereikend zijn om alle Zorg die nodig is ook te kunnen leveren de kosten van de geleverde zorg toenemen.

 

Overwegende dat:

  • 50PLUS Rotterdam begrijpt dat er een spanningsveld is tussen de zorg die gevraagd wordt en die we kunnen leveren;
  • Uit onderzoek van onder andere het Sociaal Cultureel Planbureau1,2 blijkt dat het aantal potentiële mantelzorgers de komende jaren sterk zal afnemen omdat de groep ouderen toeneemt en groep die mantelzorg verstrekt afneemt.

 

Draagt het college op:

  • In kaart te brengen welke financiële voordelen mantelzorg heeft voor het gemeentelijke zorgbudget.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Delen via: