Amendement: Ambitie 5 ‘Volwassenen aan de bak’

6 juni 2019

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 6 juni 2019 ter bespreking van het ‘Beleidskader Armoedeaanpak 2019-2022, Uit de knoop’,

Constaterende dat:

  • Het beleidskader Armoedeaanpak 2019-2022, ‘Uit de knoop’ een aanpak van armoede in Rotterdam voorstaat;
  • Het beleidskader Armoedeaanpak 2019-2022, ‘Uit de knoop’ vooral inzet op de doelgroep jeugd en kinderen.

Overwegende dat:

  • De doelgroep volwassenen vormt de grootste groep van de totale bevolking van Rotterdam;
  • De kans dat kinderen niet in armoede terecht komen alleen maar gebeurt als de ouders envolwassenen niet in armoede terechtkomen;
  • Als volwassenen in betaalbaar werk zitten de kinderen in het gezin ook minder onderworpen zijn aan armoede.

 

Besluit:

  • In het beleidskader Armoedeaanpak 2019-2022, ‘Uit de knoop’ onder “Wat zijn onze ambities?” ook een ambitie 5: Volwassenen aan de bak’ op te nemen.
Delen via: