Vouchers voor Rotterdammers

12 november 2020

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 10 en 12 november 2020 ter bespreking van de Begroting 2021;

Constaterende dat:

 • Sinds 2019 de huishoudelijke hulp voor iedere Rotterdammer met een Wmo-indicatie geleverd wordt tegen een eigen bijdrage van € 19 per maand;
 • Deze aanpassing geleid heeft tot een toename van het aantal Rotterdammers die de huishoudelijke hulp eerst zelf betaalden;
 • De huishoudelijke hulp via de Wmo de afgelopen jaren aanzienlijk duurder is geworden waar de eigen bijdrage is geconsolideerd;
 • Dat hierdoor de kosten onevenredig duur zijn geworden voor Rotterdam;
 • De vouchers voor huishoudelijke hulp in 2019 zijn afgeschaft.

Overwegende dat:

 • Veel Rotterdammers de huishoudelijke hulp niet zelf kunnen betalen;
 • Een grote groep Rotterdammers wel zelf de kosten voor huishoudelijke hulp kan dragen en dit voor 2019 ook gedaan heeft;
 • We de beperkte middelen vanuit de Wmo efficiënt en doelmatig moeten in zetten;
 • De vouchers voor huishoudelijke hulp in een behoefte hebben voorzien.

 Draagt het college op:

 • Te onderzoeken of de huishoudelijke hulp vergoed kan worden uit de bijzondere bijstand in plaats van vanuit de Wmo;
 • Daarbij de vouchers voor huishoudelijke hulp weer beschikbaar te stellen voor een ieder die geen huishoudelijke hulp via de bijzondere bijstand ontvangt.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: