Rotterdampolis: Terug krijgen wat je niet gebruikt

18 oktober 2018

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 18 oktober 2018 ter bespreking van het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’,

Constaterende dat:

  • De VGZ Rotterdampolis van het verplichte eigen risico van 385 euro 335 euro meeverzekert
  • En dat verzekerden daardoor een eigen risico moeten betalen van 50 euro

Overwegende dat:

  • De VGZ Rotterdampolis tot nu toe is bedoeld voor Rotterdammers met een inkomen tot 130 procent van het minimumloon.
  • Mensen met laagste inkomens moeten elke euro een paar keer omdraaien voor men die uitgeeft

Verzoekt het college:

 

  • Dat mensen die in aanmerking komen voor de verzekering van het eigen risico van 335 euro het meeverzekerde bedrag terugkrijgen indien zij er geen gebruik van maken

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

Delen via: