WIJZIGING COALITIEAKKOORD 2018-2022

28 januari 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 28 januari 2021 ter bespreking van het debat over ‘Geheime nieuwe afspraken over het coalitieakkoord 2018-2022;

Constaterende dat:

  • Uit het artikel ‘Hoe de Fazantstraat behouden bleef maar de coalitie elkaar bijna kwijtraakte’ in Vers Beton1 publiekelijk is op te maken dat de coalitiefracties samen met het college van B&W woonbeleid gaan maken zonder daar de oppositiefracties Leefbaar Rotterdam, DENK, SP, NIDA, PvdD, 50PLUS Rotterdam en PVV te betrekken;
  • Uit hetzelfde artikel op te maken is dat coalitieoverleg tussen de zes coalitiepartners en het college van B&W op donderdag 10 december 2020 en op maandag 14 december 2020 een hernieuwde afspraak over het woonbeleid gemaakt is;
  • Dat die afspraken tussen de zes coalitiepartners VVD, GL, D66, PvdA, CDA, CU/SGP en het college van B&W geheim zijn;

Overwegende dat:

  • De coalitiepartners samen met het college van B&W nieuw woonbeleid gaat maken;
  • Vanuit diverse oppositiefracties al 2,5 jaar de woonvisie 2030 ter discussie wordt gesteld;
  • De woonvisie 2030 een onderdeel is van het huidige coalitieakkoord ‘Nieuwe Energie voor Rotterdam’ 2018-2022 van deze coalitie;

Spreekt uit dat:

  • Het college B&W het huidige coalitieakkoord ‘Nieuwe Energie voor Rotterdam’ 2018-2022 met betrekking tot het woonbeleid aanpast en dit aan de gehele gemeenteraad (45 raadsleden, oppositie en coalitie) opnieuw ter vaststelling aanbiedt.

  

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: