MOTIE: Stop met betutteling en stort AOW tegoed op de rekening!

3 februari 2022

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 3 februari 2022 ter bespreking van het voorstel van de Verordening AOW- en jeugd-tegoed 2022;

 

Constaterende dat:

  • Veel Rotterdamse ouderen juichen, gelet op hun lage AOW-inkomsten en meestal zeer bescheiden pensioentje, het krijgen van een AOW-tegoed van harte toe;
  • Veel Rotterdamse ouderen met een zeer klein pensioen en een nog geringer AOW juist financiële steun nodig hebben bij de grotere uitgaven zoals koelkast, wasmachine en dergelijke;
  • Het storten van het AOW-tegoed op de Rotterdampas grote beperkingen van bestedingsmogelijkheden met zich meebrengt en een eenzijdigheid aan producten kent.

Overwegende dat:

  • Rotterdamse ouderen die in aanmerking komen voor een AOW-tegoed niet onder bewind gesteld hoeven te worden bij de besteding van dit AOW-tegoed;
  • Bij de start van het invoeren van het AOW-tegoed Rotterdamse ouderen die voor een AOW-tegoed in aanmerking kwamen vele jaren deze financiële bijdrage op hun rekening bijgeschreven kregen;
  • Het nogal paternalistisch en bevoogdend is dat sinds enkele jaren het AOW-tegoed alleen nog via de Rotterdampas verstrekt wordt;
  • De mogelijkheden, gebruiksvoorwerpen en de aangesloten winkelbedrijven van de Rotterdampas veel te beperkt zijn voor de wensen die Rotterdamse ouderen, die in aanmerking komen voor een AOW-tegoed, hebben.

 

Draagt het college op: 

  • Het AOW-tegoed van de Rotterdamse ouderen die daarvoor in aanmerking komen de keuze te laten om te bepalen of zij het via overboeken op de eigen rekening of via de Rotterdampas het geld ter beschikking gesteld willen hebben.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: