Voorkom verwaarlozing

17 juni 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 17 juni 2021 ter bespreking van de Voortgangsrapportage Bouwen aan een toekomst zonder geweld;

Constaterende dat:

  • Geweld, huiselijk geweld vele gezichten kent;
  • Dat verwaarlozing ook een vorm van ouderenmishandeling is waarbij het gaat om het onthouden van voeding, lichamelijke verzorging en het onthouden van sociale contacten, adequate medische zorg en medicijnen;
  • Ouderenmishandeling door verwaarlozing zo als actieve daad wordt beschouwd;
  • Verwaarlozing ook het gevolg kan zijn van onjuist, onkundig of onvoldoende handelen.

Overwegende dat:

  • Ouderenmishandeling nu vaak gezien wordt als van Rotterdammer naar Rotterdammer;
  • De gemeente Rotterdam ondanks inspanningen door het aanbieden van diensten (onbedoeld) haar burgers verwaarloost of kan verwaarlozen;
  • De gemeente Rotterdam daarmee dader is van ouderenmishandeling;
  • Er momenteel wel getoetst wordt op doelmatige en efficiĆ«nte inzet van de middelen, maar niet of ze voldoende aansluiten bij de behoeften van de ontvanger van de diensten.

Draagt het college op:

  • In haar handelen op regelmatige basis een moment van bezinning in te bouwen waarin onderzocht wordt of dat wat de gemeente Rotterdam nu de oudere Rotterdammers aan diensten aanbiedt voldoende aansluit bij de behoeften van de Rotterdammers ongeacht of de gemeente deze diensten zelf aanbiedt of een door de gemeente Rotterdam gesubsidieerde organisatie.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: