Behoud Jeugd- en AOW-tegoed

17 december 2020

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 17 december 2020, ter bespreking van een motie vreemd aan de orde van de dag;

Constaterende dat:

  • Het jeugd- en AOW-tegoed een bijdrage levert aan de behoeften en voorzieningen van de armste Rotterdammers;
  • Corona veel ouderen thuis heeft gehouden en daarmee de mogelijkheid van het gebruiken van het AOW-tegoed niet mogelijk heeft gemaakt;
  • Ook voor de jeugd geldt: ‘indien mogelijk blijf thuis’ en ook voor hen is het moeilijk geweest om uitgaven te doen ten laste van het jeugdtegoed;
  • Noodzakelijke uitgaven daardoor zijn uitgesteld of niet mogelijk gebleken.

Overwegende dat:

  • Het jeugd- en AOW-tegoed bedoeld is voor de armste Rotterdammers;
  • De corona maatregelen voor de armste Rotterdammers toch al het hardst aankomen;
  • De uitgaven voor het Jeugd- en AOW-tegoed reeds begroot zijn.

Draagt het college op:

  • De tegoeden van het jeugd- en AOW-tegoed voor 2020 die niet gebruikt zijn ook beschikbaar te houden voor 2021.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: