Steun de voedselbank

7 november 2019

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 7 en 12 november 2019 ter bespreking van de begroting 2020;

Constaterende dat:

  • Het aantal Rotterdammers dat moet aankloppen bij de Voedselbank met 5% gestegen is ten opzichte van de voorgaande jaren

Overwegende dat:

  • De voedselbank in Rotterdam deze toename niet zelf kunnen faciliteren omdat slechts 1,5 % van het overtollige voedsel bij de voedselbank terecht komt
  • De voedselbank in Rotterdam niet ondersteund wordt vanuit de gemeente met opslagruimte, uitgifteloketten
  • De voedselbank in Rotterdam kampt met een tekort aan personeel (vrijwilligers en beroepskrachten)

Draagt het college op:

  • Vanuit de beschikbare armoedegelden in de begroting 2020 financiële middelen beschikbaar te stellen voor huur van bedrijfsruimten en personeel aan te trekken
  • Daarnaast haar netwerk en mogelijkheden aan te wenden om mee bij te dragen aan een vergroting van het aanbod voedsel bij de voedselbank Rotterdam

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: