Broze Bedoelingen: MOTIE 5 Gezondheidsinformatie in Sociaal Vitaal in Kleur

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

 Constaterende dat:

 • In de pijler ‘Vitaal’ het college wil inzetten op het vroegtijdig werken aan de gezondheid van ouderen omdat over het algemeen ouderen dan langer vitaal en actief betrokken blijven bij de samenleving;
 • Het college via vier actielijnen (‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’, ‘Aansprekend en laagdrempelig beweegaanbod’, ‘Gezonde voeding en valpreventie’, ‘E-health’) Rotterdamse ouderen wil activeren om een gezonde leefstijl te omarmen;
 • Het college in de actielijn ‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’ ouderen wil activeren tot een gezonde leefstijl door ouderen beter te informeren en adviseren over (het belang van) gezondheid en vitaliteit;
 • Het college in de actielijn ‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’ als vijfde maatregel inzet op een project ‘Sociaal Vitaal in Kleur’ van het Netwerk van Organisaties voor Ouderen Migranten (NOOM). In het project geven gezondheidsvoorlichters informatie aan ouderen met een migratieachtergrond, in combinatie met het organiseren van op gezondheid gerichte activiteiten, waarin de geleerde kennis meteen wordt toegepast.

Overwegende dat:

 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het bereik aan Rotterdamse ouderen met een migratieachtergrond bij het project ‘Sociaal Vitaal in Kleur’ minder dan 2% van de 17.200 Rotterdamse 65-plussers met een niet westerse migratieachtergrond in de wijken Delfshaven, Feyenoord, Charlois, Noord, Crooswijk en Centrum is geweest;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het project ‘Sociaal Vitaal in Kleur’ in 2020 vanwege corona geen doorgang heeft gehad en dat daarmee het bereik aan ouderen met een migratieachtergrond niet is toegenomen;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat contact met de ouderen met een migratieachtergrond via bellen, individuele huisbezoeken en kleinschalige bijeenkomsten buiten heeft plaatsgevonden en dat dit de geschikte werkwijze is waarop ouderen met een migratieachtergrond bereikt kunnen worden.

 Draagt het college op:

 • Structureel te gaan investeren in het persoonlijk informatie verstrekken aan ouderen met een migratieachtergrond. Betrek hierbij bijvoorbeeld hun kinderen, sleutelfiguren in de wijk en/of organisaties waar migranten bij betrokken zijn, zoals moskeeën;
 • Een vaste contactpersoon in te richten waar ouderen direct en zonder doorverwijzing terecht kunnen;
 • Deze contactpersoon de mogelijkheid te geven direct zorg en hulp te organiseren;
 • Een vaste contactpersoon die goed telefonisch bereikbaar is, een hulpverlenende of vergelijkbare opleiding heeft, affiniteit heeft met ouderen en die de tijd neemt voor hun vragen;
 • Deze taak in elke wijk (eventueel bij medewerkers in een al bestaande functie, zoals de Vraagwijzermedewerker, ouderenwerker in het wijkteam of professional van een welzijnsorganisatie) te gaan beleggen.

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: