Meer ouderen, minder zorg

7 november 2019

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 7 en 12 november 2019 ter bespreking van de begroting 2020;

Constaterende dat:

  • In het Masterplan Ouderen maar ook door ouderenorganisaties wordt er gewag gemaakt van een toename van meer dan 35.000 ouderen de komende jaren in Rotterdam; de vergrijzing is daarmee een gegeven
  • Ouderen tegenwoordig vaak lang vitaal en gezond blijven vragen
  • Ouderen uiteindelijk toch meer zorg en ondersteuning vragen dan andere doelgroepen
  • De raadsmonitor ook heel duidelijk aangeeft dat de zorgvraag voor ouderen toeneemt

Overwegende dat:

  • Het coalitieakkoord de middelen die nodig zijn voor het voortzetten van het Masterplan ‘Ouder en Wijzer’ per 2023 eindigt omdat het daarna een volgend collegeperiode betreft
  • Dat de ouderen nu maar ook na 2023 zorg nodig zullen blijven hebben

Draagt het college op:

  • Zorg te dragen dat de maatregelen van het Masterplan ‘Ouder en Wijzer’ nu reeds geconsolideerd worden in het beleid, personeel en materieel
  • Een periodieke rapportage over de uitvoering van het plan aan de raad te leveren

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: