Broze Bedoelingen: MOTIE 10 Sluitende zorgketen ondervoeding kwetsbare ouderen

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

 • In de pijler ‘Vitaal’ het college wil inzetten op het vroegtijdig werken aan de gezondheid van ouderen omdat over het algemeen ouderen dan langer vitaal en actief betrokken blijven bij de samenleving;
 • Het college via vier actielijnen (‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’, ‘Aansprekend en laagdrempelig beweegaanbod’, ‘Gezonde voeding en valpreventie’, ‘E-health’) Rotterdamse ouderen wil activeren om een gezonde leefstijl te omarmen;
 • Het college in de actielijn ‘Gezonde voeding en valpreventie’ wil bijdragen aan dat meer ouderen gezond gaan eten en daarmee bijdragen aan de ambitie van het college dat meer Rotterdamse ouderen een gezonde leefstijl omarmen. Voor de specifieke groep ouderen die een verhoogd risico hebben om te vallen bevat de actielijn ook maatregelen om te voorkomen dat ouderen vallen en te bevorderen dat ouderen gaan bewegen;
 • Het college in de actielijn ‘Gezonde voeding en valpreventie’ als eerste maatregel inzet om het samen met Zorgimpuls te werken aan scholing en kennisoverdracht aan professionals over ondervoeding van ouderen.

 

Overwegende dat:

 

 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het project ‘Sluitende zorgketen kwetsbare ouderen’ kennis is opgedaan over huidige knelpunten in de aanpak en de signalering van ondervoeding;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat ondervoeding een probleem is onder sommige ouderen;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het inmiddels het project is opgevolgd door een vervolgproject ‘Voedingspaspoort 010’ een project dat is ontwikkeld door een landelijke stuurgroep Ondervoeding en waar de gemeente Rotterdam aan deel is gaan nemen om het te gaan vertalen naar de Rotterdamse situatie;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het vervolgproject in drie Rotterdamse wijken (Ommoord, Hoogvliet Noord en Charlois Zuid) draait;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat nog niet duidelijk is welke effecten het voedingspaspoort kan hebben op het tegengaan van ondervoeding en dus is het onzeker wat voor een bijdrage het levert aan een gezondere leefstijl van Rotterdamse ouderen.

 

Draagt het college op:

 

 • Te blijven investeren in het bijdragen dat meer Rotterdamse ouderen een gezonde leefstijl omarmen door structureel in te zetten samen met de Diëtistencoalitie 010 en andere betrokken professionele organisaties in het medische domein;
 • Structurele financiering ervoor beschikbaar te stellen;
 • Te onderzoeken hoe de ouderen te kunnen bereiken en te onderzoeken in welke wijken welke behoeften en problemen voor ouderen aan de orde zijn.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: