De huisarts is een basisbehoefte

18 februari 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 18 februari 2021 ter bespreking van ‘De betaalhaarheid van huisartsenpraktijken en eerstelijnszorgruimtes’;

 

Constaterende dat: 

 • Huisartsen essentieel zijn voor de zorg dichtbij. Zij zijn de spil in de zorg, de poortwachter voor de tweedelijns zorg, de ogen en oren voor vele problemen die ook voor de Rotterdamse gemeenteraad van groot belang zijn, waaronder misbruik, mishandeling en eenzaamheid;
 • Uit het onderzoek Huisvestingen huisartsenpraktijken in Rotterdam (21bb971) onder andere blijkt dat:
 1. 74% van de onderzochte huisartsenpraktijken de praktijkruimte te klein vindt;
 2. 91% ontevreden is met de uitbreidingsmogelijkheden;
 3. 87% de praktijkruimte huurt;
 • De huur door huurverhoging een steeds groter deel van de vaste lasten uitmaakt;
 • Het daardoor steeds moeilijker wordt om een huisartsenpraktijk te kunnen beginnen;
 • Er door vergrijzing een huisartsen een tekort aan huisartsen in Rotterdam dreigt;
 • Er nu al vele Rotterdammers geen huisarts hebben, (een huisarts die zijn praktijk weer openstelde voor nieuwe patiënten had binnen twee weken 150 nieuwe patiënten).

Overwegende dat:

 • Huisartsen allereerst en vooral ondernemers zijn, maar met een maatschappelijk zeer relevante rol;
 • Deze ondernemers met de handen gebonden zijn omdat niet zij, maar de zorgverzekeraars hun tarieven vaststellen;
 • Hun ondernemingsvrijheid daarmee beperkt is;
 • Dit gevolgen heeft voor de maximale praktijkkosten, waaronder huur;
 • Het college geen directe verantwoordelijkheid heeft voor de huisartsenpraktijken en het vestigingsklimaat, maar wel de (morele) verantwoordelijkheid heeft om te zorgen dat alle Rotterdammers zich kunnen inschrijven bij een huisartsenpraktijk;
 • Als wij de zorg voor alle Rotterdammers serieus willen nemen, dan moeten we ook serieus zorgen voor de Rotterdamse huisartsen.

Draagt het college op:

 • Te inventariseren waar nu en in de nabije toekomst een tekort dreigt aan huisartsen;
 • Actief beleid te voeren op beschikbaar zijn van geschikte en betaalbare huisvesting.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Delen via: