MOTIE: Het beste voor Feyenoord en gemeente; stop Feyenoord City stadionontwikkeling!

3 februari 2022

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 3 februari 2022 ter bespreking van Feyenoord City;

 

Constaterende dat:

  • Vanuit BVO Feyenoord aangekoerst wordt om te stoppen met het bouwen van een nieuw stadion;
  • Vanuit BVO Feyenoord er geen financiering voor een nieuw stadion gaat komen;
  • De gemeente slechts een nieuw stadion wilde inzetten als katalysator voor de gebiedsontwikkeling Feyenoord City;
  • Door het mislukken van het ontwikkelen van een nieuw stadion, de gebiedsontwikkeling Feyenoord City ook ernstig stagneert.

Overwegende dat:

  • Elke dag langer investeren in het proberen een nieuw stadion te ontwikkelen veel geld en energie kost van de voetbalclub Feyenoord die praktisch failliet is en daarom ook aangegeven heeft geen heil te zien in verdere ontwikkeling van een nieuw stadion;
  • Het geld en de energie die BVO Feyenoord nog over heeft beter geïnvesteerd kan worden in de voetbalclub Feyenoord en dus inzetten in het update maken en houden van de Kuip;
  • De Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas (Stigam) mede in het leven geroepen om de gronden onder het nieuwe stadion te kopen, financieel aan de grond zit en zelf de grond onder de Gamma niet meer kan kopen;
  • De gemeente, ondanks het mislukken van de bouw van een nieuw stadion, door het kopen van de grond onder de Gamma als gemeente een totaal ongewenst risico gaat lopen;
  • Elke dag langer wachten op een definitief akkoord om een nieuw stadion te ontwikkelen in deze wooncrisis de gemeente op achterstand zet in het ontwikkelen van het gebied Feyenoord City met het realiseren van de vele woningen die nu zo hard nodig zijn in deze woningnood.

 

Roept het college op:

  • Het project ‘Bouwen van een nieuw stadion’ vanuit de gemeente per direct definitief te stoppen en als gemeente alleen nog maar te gaan investeren in de gebiedsontwikkeling Feyenoord City zonder een nieuw stadion.

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

Delen via: