Vandaag is niet gisteren, morgen niet vandaag

28 januari 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 28 januari 2021 ter bespreking van Voortgangsrapportage Rotterdam Ouder en Wijzer;

 Constaterende dat:

  • Het masterplan Ouder en Wijzer dateert van juli 2019;
  • Er toen nog niets bekend was over een zeer besmettelijk virus dat het dagelijks leven ingrijpend zou veranderen;
  • De corona maatregelen grote impact hebben op het leven van ouderen in Rotterdam;
  • Door virologen aangenomen wordt dat COVID-19 niet een eenmalige gebeurtenis is, maar dat we er rekening mee moeten houden dat een dergelijk virus vaker zal voorkomen.

Overwegende dat:

  • De uitgangspunten van het masterplan Ouder en Wijzer aan herijking toe zijn;
  • We voor nu en in de toekomst opnieuw onze standpunten moeten bepalen;
  • Het leven van eenieder en ouderen in het bijzonder door de voorzorgsmaatregelen tegen besmetting ingrijpend zal doen veranderen.

Draagt het college op:

  • Het masterplan Ouder en Wijzer te herschrijven nu blijkt dat onze toekomst er door COVID 19 ingrijpend anders uit zal zien dan we in juli 2019 konden vermoeden.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: