Vernieuwbouw is geen nieuwbouw

11 november 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 11 november 2021 ter bespreking van agendapunt ‘Voortgangsrapportage Woonvisie’;

 

Constaterende dat:

  • In de Voortgangsrapportage Woonvisie er ten onrechte vanuit wordt gegaan dat corporatiewoningen, die voor meer dan 65.000 euro zijn vernieuwd, worden meegeteld in de nieuwbouwproductie van sociale huurwoningen;
  • De grote vier Rotterdamse woningcorporaties, Woonstad Rotterdam, Havensteder, Vestia en Woonbron, in de periode van 2018 tot en met 2020 in totaal 898 woningen voor meer dan 65.000 euro hebben vernieuwd/gerenoveerd.

 

Overwegende dat:

  • Genoemde 898 woningen – vanwege het feit dat het geen toevoeging aan de woningvoorraad betreft – door de vier corporaties niet worden beschouwd als nieuwbouwproductie.

 

Verzoekt het college:

  • In de Voortgangsrapportage Woonvisie alle voor meer dan 65.000 euro vernieuwde/gerenoveerde corporatiewoningen in mindering te brengen van de nieuwbouwproductie sociale huurwoningen.

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

Delen via: