MOTIE: Rotterdam vergeet toch niet de dementiescan in te vullen?

4 juli 2023

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 4 en 6 juli 2023 ter bespreking van de Voorjaarsnota 2023,

 

Constaterende dat:

 

 • Rotterdam de komende jaren geconfronteerd wordt een groeiend aantal bewoners met dementie;
 • Rotterdam op 17 september gecertificeerd is als dementievriendelijke stad;
 • Rotterdam de ambitie heeft om de meest dementievriendelijke stad van Nederland te worden.

 

Overwegende dat:

 

 • Alzheimer Nederland een dementiescan heeft ontwikkeld voor gemeenten;
 • Deze scan inzichtelijk maakt;
  • Hoe dementievriendelijk de gemeente is op 8 vastgestelde domeinen*
  • Wat de gemeente kan doen om deze score te verbeteren
  • Hoe de gemeente scoort ten opzichte van andere gemeenten;
 • Rotterdam, ondanks dat we gecertificeerd zijn als dementievriendelijke stad, in tegenstelling tot veel andere gemeenten nog geen dementiescan heeft uitgevoerd[1];
 • Het in het licht van de grote ambities van Rotterdam het wenselijk is om een dementiescan uit te laten voeren.

 

Draagt het college op:

 

 • De dementiescan van Alzheimer Nederland voor oktober 2023 uit te voeren;
 • Over de resultaten hiervan te rapporteren aan de gemeenteraad van Rotterdam.

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

 

 

 

*De 8 vastgestelde dementiedomeinen; 1.Kennisomvang dementie, 2.Beleids- en planvorming, 3.Structuur en afstemming, 4.Ontwikkeling Dementie Vriendelijke Gemeente (DVG), 5.Deskundigheidsbevordering, 6.Ondersteuning mantelzorgers, 7.Activiteiten/Respijtzorg, 8.Wonen met dementie

[1] Https://dementie-in-beeld.alzheimer-nederland.nl/landkaart

Delen via: