Deltaplan schulden

5 juli 2018

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 5 juli 2018 ter bespreking van het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’,

Constaterende dat:

  • Deze coalitie inzet op een Deltaplan Schulden
  • In het coalitieakkoord het deltaplan Schulden voornamelijk inzet op de eigen verantwoordelijkheid van mensen met schulden

Overwegende dat:

  • De politiek/gemeente ook verantwoordelijk is voor het ontstaan van schulden door het uitgeven van boetes op de schulden die mensen hebben
  • Een groot deel van de schulden van inwoners in Rotterdam schulden zijn die inwoners hebben bij de gemeente

Verzoekt het college als opmaat naar het collegeprogramma:

  • De gemeentelijke boetes op schulden van inwoners te stoppen en daarmee een stapeling van schulden op schulden te voorkomen

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Delen via: