Een weerstandsvermogen van 1,0 is geen nepnieuws!

12 november 2020

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 10 en 12 november 2020 ter bespreking van 2021;

Constaterende dat:

 • Het weerstandsvermogen een indicatie geeft van de mate waarin de gemeente in staat is om niet begrote financiële tegenvallers op te vangen.
 • Bij een financieel gezonde situatie een weerstandsvermogen een index heeft van boven de 1,0 en daarmee niet begrote, financiële tegenvallers direct op te vangen zijn;
 • Bij een financieel ongezonde situatie een weerstandsvermogen een index heeft van onder de 1,0 en daarmee direct de gemeente gedwongen wordt tot bezuinigen bij financiële tegenvallers
 • De benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald op basis van een inventarisatie en analyse van de risico’s die de gemeente loopt;
 • De beschikbare weerstandscapaciteit tenminste gelijk moet zijn aan de benodigde weerstandscapaciteit om een weerstandsvermogen met een index van 1,0 te hebben.

Overwegende dat:

 • Deze coalitie in 2018 hun beleidsperiode gestart is met een weerstandsvermogen met een index van 1,4 en vervolgens in 2019 en 2020 gezakt is in het weerstandsvermogen tot een weerstandsvermogen met een index van 1,0;
 • Daarmee deze coalitie in deze beleidsperiode al het vet op de financiële botten van de gemeente heeft opgesoupeerd;
 • Door de pot te verteren in de vette jaren deze coalitie geen financiële klappen meer kan incasseren (geen weerbaarheid heeft) en Rotterdam financieel uiterst kwetsbaar heeft gemaakt;
 • De coronacrisis leidt tot financiële tegenvallers waardoor het weerstandsvermogen met een index tot 0,8 komt vanaf 2020 tot ten minste 2024;
 • Daarmee de houdbaarheid van de gemeentefinanciën ernstig in het geding is gekomen gedurende deze beleidsperiode maar ook voor een volgende beleidsperiode.

Draagt het college op:

 • Deze begroting 2021 aan te houden;
 • Binnen 2 maanden naar de raad met bezuinigingsvoorstellen te komen die het weerstandsvermogen voor 2020 tot 2024 weer op de gewenste index van 1,0 brengen.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: