MOTIE: Hoezo participatie!

23 februari 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 23 februari 2023, ter bespreking van HOV Maastunneltracé;

 

Constaterende dat:

  • Er een heel participatie traject is opgetuigd voor de HOV-lijn;
  • Er heel veel bewoners, vertegenwoordigers van bewonersorganisaties en vertegenwoordigers van wijkraden hebben ingesproken;
  • Wij heel veel brieven met bezwaren en adviezen van bewoners, bewonersorganisaties en wijkraden hebben ontvangen.

 

Overwegende dat:

  • Er geen enkel bezwaar of advies is verwerkt in de plannen van de wethouder;
  • Daarmee dure participatietrajecten opgetuigd zijn puur voor de beeldvorming;
  • Het tijd wordt dat het college eindelijk eens luistert naar wat bewoners willen en dit ook gaat verwerken in een plan wat eenieder tevredenstelt.

 

Draagt het college op:

  • Haar besluit te heroverwegen en daarin de suggesties en voorstellen van bewoners op te nemen.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: