Mantelzorgers de vrijwilligers van de stad

29 april 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 29 april 2021 ter bespreking van de voortgangsrapportage informele zorg;

Constaterende dat:

 • Rotterdam, afhankelijk van de definitie, 81.000 of 89.000 mantelzorgers kent;
 • Rotterdam momenteel een programma heeft ter waardering waarbij mantelzorgers onder andere gratis een Rotterdampas krijgen, €25 ov-tegoed en de mogelijkheid van een parkeervergunning;
 • Het merendeel van de mantelzorgers (78% volgens onderzoek van Mezzo, 2018) kosten maakt om mantelzorg te kunnen geven. Bij een op de drie mantelzorgers lopen de kosten op tot meer dan € 100 per maand;
 • Het college momenteel geen zicht heeft op wie er mantelzorger zijn in Rotterdam en of zij ondersteuning nodig hebben;
 • Rotterdam 17 procent meer dan landelijk tamelijk en zwaar belaste mantelzorgers kent.

 

Overwegende dat:

 • Rotterdam en haar inwoners veel baat hebben bij de medeburgers die belangeloos mantelzorg verlenen;
 • Dat ondersteuning en waardering van de mantelzorgers zonder meer op zijn plaats is;
 • Er de fiscale mogelijkheid bestaat om vrijwilligers een onkostenvergoeding te bieden van €170 per maand of € 1.700 per jaar vrij van inkomstenbelasting;
 • We door het bieden van een aantrekkelijke en fatsoenlijke vergoeding beter zicht krijgen op wie mantelzorger is en voor wie, dus ook meer en beter zicht op wie mogelijk ondersteuning nodig heeft en wie niet.

 

Draagt het college op:

 • Te onderzoeken of het mogelijk is om mantelzorgers te promoveren tot de vrijwilligers van de stad en hen een onkostenvergoeding voor vrijwilligers te bieden die past binnen de fiscale kaders zodat mantelzorgers er financieel niet bij in schieten;
 • De mantelzorgers te promoveren tot de vrijwilligers van de stad en hen een onkostenvergoeding te geven voor vrijwilligers binnen de fiscale kaders die voorkomt dat mantelzorgers ondanks de gevoelde verantwoordelijkheid er financieel bij in schieten.

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: