Mobiliteit schoon heel veilig en gezond

13 november 2018

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 8 en 13 november 2018 ter bespreking van de begroting 2019,

Constaterende dat:

  • Het college in 2019 een slim verkeerscirculatieplan wil presenteren voor een schonere lucht en een betere bereikbaarheid
  • Het college daarbij koerst richting een autoluwe binnenstad en een meer ruimte voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer
  • Het college wil dat de gemiddelde luchtkwaliteit in de hele stad in 2022 is verbeterd en dat er geen straten meer zijn waar de gezondheidsnorm voor NO2 wordt overschreden
  • Het autobezit in de leeftijdsgroep van 18-30 jaar volgens het CBS steeds verder daalt naar nog maar een derde autobezit binnen deze leeftijdscategorie
  • Er meer (kostbare) e-bikes verkocht en gebruikt worden, met name door ouderen

Overwegende dat:

  • Er voor de veiligheid van het langzaam verkeer er een scheiding van snel (racefietsen, e-bikes, brommers, scootmobielen e.d.) en langzaam (reguliere fietsen) fietsverkeer nodig is
  • Er vanwege een enorme toename van fietsers (race, e-bikes en regulier) en scootmobielen de huidige fietspaden al niet meer voldoen om dit af te wikkelen
  • De verkeerscongestie en luchtvervuiling door verkeer niet alleen in de binnenstad speelt, maar zeker ook in de wijken daar omheen, binnen en dichtbij de Ring

Verzoekt het college als ondersteuning en inspiratie voor haar Verkeerscirculatieplan:

  • Te komen met een toekomstbestendig stadsbreed vervoersplan, waarin de toename van fietsen en Openbaar Vervoer en andere vormen van niet-vervuilend vervoer in de ruimtelijke ordening van het Verkeerscirculatieplan voorrang krijgen op de auto
  • Hiervoor in ieder geval fysiek meer ruimte vrij te maken voor fietspaden, door scheiding aan te brengen in langzaam en snel fietsverkeer en door obstakels, die de veiligheid van het langzaam en snel fietsverkeer verzekeren, weg te nemen

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

Delen via: