Verhalen, Vertellen, Verbinden

21 maart 2019

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 21 maart ter bespreking van het (herziene) actieprogramma Integratie en Samenleven 2019-2022, ‘Relax. Dit is Rotterdam.

Constaterende dat:

  • Rotterdam een stad is met mensen met zeer uiteenlopende achtergrond en geschiedenis
  • In het rapport Integratie en Samenleven wordt gesproken over vaak gespannen verhoudingen tussen mensen en groepen
  • Onderzoek aantoont dat integratie en samenleven veel Rotterdammers zorgen baart

Overwegende dat:

  • Elkaars verhaal en geschiedenis kennen kan leiden tot meer begrip
  • Een beter begrip voor elkaar kan leiden tot meer bewustwording en inzicht over en in elkaar
  • Bewustwording en inzicht in en over elkaar kan leiden tot verbindingen tussen mensen over zogenaamde ‘groeps’grenzen heen
  • Verbinding over ‘groeps’grenzen heen kan leiden tot veilige buurten en wijken, waarin men zich geborgen, gekend en vertrouwd voelt

Verzoekt het college onderwijsprojecten te laten ontwikkelen en te steunen:

  • Onderwijsprojecten te laten ontwikkelen en te steunen waarin jongeren en ouderen met elkaar kennis maken, door elkaar te laten vertellen over elkaars geschiedenis
  • Te beginnen bij ouderen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt te laten vertellen over hun ervaringen aan groep 7 en 8 van het basisonderwijs
  • Als vervolg daarop andere gelijksoortige multiculturele projecten te laten ontwikkelen in samenwerking met partners als het onderwijs, welzijn en andere relevante organisaties

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: