Broze Bedoelingen: MOTIE 21 Verbreden FitFestivals en Talentenparade

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

 • In de pijler ‘Ertoe doen’ het college wil dat ouderen hun talenten blijven benutten en versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving. Het college gaat uit van wat ouderen wél kunnen in plaats van wat niet lukt. Eenzame ouderen worden beter bereikt en ouderen zijn meer betrokken bij wat er in de buurt gebeurt;
 • Het college via drie actielijnen (‘talenten versterken en benutten’, ‘sterk in kwetsbaarheid: waardig oud worden en zijn’, ‘meedoen in de wijk: versterken van betrokken buurten’ haar ambitie wil realiseren;
 • Het college in de actielijn ‘talenten versterken en benutten’ wil bereiken dat meer ouderen hun talenten ontdekken en versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving;
 • Met de maatregel ‘verbreden Fitfestivals en talentenparade’ wil het college dat ouderen hun talenten ontdekken.

 

Overwegende dat:

 

 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het college niet heeft onderzocht hoeveel ouderen nog betaalde of onbetaalde arbeid willen verrichten;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de talentenscan eenzijdig gericht is op (vrijwilligers)werk en niet op andere vormen van zingeving;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de FitFestivals slechts een klein deel van de ouderen bereikt en maar weinig ouderen met een migratieachtergrond;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de FitFestivals door corona niet konden plaatsvinden;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat ook als de FitFestivals en Talentenparade doorgang hadden kunnen krijgen zij slechts een beperkt aantal ouderen zouden hebben bereikt met bovendien een beperkte visie op (vrijwilligers) werk. De FitFestivals en de Talentenparade kunnen daardoor maar beperkt bijdragen aan de ambitie.

 

Draagt het college op:

 

 • Te stoppen met de FitFestivals en Talentenparade;
 • Een alternatieve bijeenkomst te organiseren die aansluit bij een brede groep oudere Rotterdammers waaronder Rotterdammers met een lager inkomen en migrantenouderen.

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: