Hoeveel sociale woningen zijn gebouwd sinds 2018?

11 november 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 11 november 2021 ter bespreking van agendapunt ‘Voortgangsrapportage Woonvisie’;

 

Constaterende dat: 

  • Het college heeft verzuimd een antwoord te geven op de – eenvoudige – vraag ‘Hoeveel sociale huurwoningen zijn door de Rotterdamse woningcorporaties sinds 2018 gebouwd en opgeleverd?’;
  • Deze vraag tot drie maal toe is gesteld door respectievelijk raadsleden Cicek, Jonker en Van Baarle. De eerste keer op 14 april 2020. Daarna nog eens op 4 november 2020. En de laatste keer dat op 20 januari 2021;
  • De grote vier Rotterdamse woningcorporaties, Woonstad Rotterdam, Havensteder, Vestia en Woonbron, hebben laten weten dat zij in de periode van 2018 tot en met 2020 ‘circa 305’ nieuwe sociale huurwoningen hebben gebouwd en opgeleverd.

Overwegende dat:

  • Er – behalve een gebrek aan medewerking van de kant van het college – geen redenen zijn te bedenken om beantwoording van de vraag na te laten.

 

Verzoekt het college: 

  • In de Voortgangsrapportage Woonvisie een klip en klaar antwoord te geven op de vraag ‘Hoeveel sociale huurwoningen zijn door de Rotterdamse woningcorporaties sinds 2018 gebouwd en opgeleverd?’

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

Delen via: