Organiseer niet het Schiekadeblok!

7 maart 2019

De gemeenteraad van Rotterdam in buitengewone raadsvergadering bijeen op 7 maart 2019 ter installatie van een nieuwe wethouder,

 

Constaterende dat:

 • D66 een aanvraag voor een extra raadsvergadering conform artikel 17, lid 2 van de Gemeentewet: installatie nieuwe wethouder heeft gedaan
 • D66 een voordracht van Arjan van Gils als nieuwe wethouder voor de voormalige portefeuille Financiën, Organisatie, Haven en Grote Projecten (MPOF) van Adriaan Visser heeft gedaan
 • Op 5 maart 2019 een openbare kennismakingsbijeenkomst met D66 kandidaat-wethouder Arjan van Gils met de raadsleden heeft plaatsgevonden
 • Arjan van Gils als beoogd nieuwe wethouder van 2005-2012 gemeentesecretaris is geweest van de gemeente Rotterdam

 

Overwegende dat:

 • Het college van B&W van Rotterdam pas na de definitieve installatie van Arjan van Gils als wethouder voor de voormalige portefeuille MPOF van Adriaan Visser tot definitieve vaststelling van de portefeuilles van Arjan van Gils over zal gaan
 • Arjan van Gils in zijn functie als gemeentesecretaris Rotterdam van 2005-2012 de organisatie van de gemeente Rotterdam als hoogste leidinggevende ambtenaar onder zijn beheer heeft gehad
 • Arjan van Gils in zijn functie als gemeentesecretaris Rotterdam van 2005-2012 het dossier ‘Schiekadeblok’ van 2006-2012 onder zijn beheer heeft gehad
 • In zijn hoedanigheid als geïnstalleerde wethouder de portefeuille Organisatie mogelijk onder zijn beheer kan krijgen
 • In de portefeuille Organisatie er overlap zit tussen de functie van Arjan van Gils als gemeentesecretaris 2005-2012 en de functie van Arjan van Gils als wethouder Organisatie
 • Het bijzonder onwenselijk is dat er ook maar enige raakvlakken zijn tussen de positie van Arjan van Gils als gemeentesecretaris 2005-2012 en de positie van Arjan van Gils als wethouder Organisatie voor wat betreft het dossier ‘Schiekadeblok’

 

Draagt het college op:

 • In verband met de zorgvuldigheid en de zuiverheid na installatie wethouder Arjan van Gils niet vanuit zijn portefeuille Organisatie het dossier ‘Schiekadeblok’ onder zijn beheer te geven

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: