Woningbouwcoöperaties de moderne huisjesmelkers

13 november 2018

 

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 8 en 13 november 2018 ter bespreking van het de Begroting 2019

Constaterende dat:

  • De woningbouwcorporaties de huurprijs van sociale huurwoningen tot €711 huur omhoog brengen tot bedragen van rond de €1.000

Overwegende dat:

  • Daarmee veel sociale huurwoningen onttrokken worden aan het sociale huursegment

Draagt het college op:

  • Om in de prestatie afspraken met woningbouwcorporaties er voor te zorgen dat sociale huurprijzen niet vrije sectorprijzen worden

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

Delen via: