Laat ouderen de leidraad zijn

31 januari 2019

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 31 januari 2019 ter bespreking van de Samenwerkingsagenda Rotterdam, Ouder en Wijzer

Constaterende dat:

 • Iedereen reeds vanaf zijn/haar  geboorte ouder wordt;
 • Iedereen zich moet blijven ontwikkelen, moet bijblijven om mee te kunnen blijven doen in de samenleving, jong en oud;
 • Het aantal 65-plussers tot 2035 met ruim 30.000 toeneemt van 97.000 nu, naar 129.000 in 2035;
 • Vooral het aantal 75-plussers in 2035 met 44 procent  enorm zal zijn toegenomen;
 • Bij het ouder worden energiebeheer steeds belangrijker wordt;
 • Hierdoor bijleren, bijblijven steeds moeilijker wordt;
 • Bij het ouder worden bewegen moeilijker wordt en meer tijd kost.

Overwegende dat:

 • Het de Samenwerkingsagenda Rotterdam, Ouder en Wijzer zich voornamelijk richt op 65-plus en 75-plus in het bijzonder;
 • Ouder worden meer gevolgen heeft dan alleen maar de behoefte aan zorg op een zeker moment;
 • De Samenwerkingsagenda Rotterdam, Ouder en Wijzer nu vooral inzet op gezondheid en zorg;
 • Ouder worden op tal van terreinen gevolgen heeft: zorg, wonen, deel blijven nemen aan de samenleving, vervoer, schulden, financiële zelfstandigheid (het IBAN-nummer heeft vele ouderen afhankelijk gemaakt van anderen bij het invullen van betaalformulieren, net als de steeds verder gaande digitalisering), sporten en het bezoeken van theater of concert.

Draagt het College op:

 • de Samenwerkingsagenda Rotterdam, Ouder en Wijzer niet alleen te focussen op zorg en wonen, maar alle beleidsterreinen van de gemeente Rotterdam in het belang voor ouderen mee te wegen.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Delen via: