Broze Bedoelingen: MOTIE 79 Inzetten op zorg voor Dementie!

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

 • 1 op de 5 mensen krijgt te kampen met geheugenproblemen of met een duur woord gezegd met dementie waarbij de vorm Alzheimer de meest voorkomende van geheugenverlies is. Het is daarmee naast kanker de meest voorkomende ziekte;
 • Er ieder uur in Nederland 5 mensen met dementie bijkomen en Rotterdam met nu al 8.800 mensen met dementie de gemeente is met het hoogst aantal mensen met de ziekte dementie en dat het aantal mensen met dementie alleen maar zal stijgen tot boven de 18.000 in 2050. Op Nederlandse schaal zal de groei zijn van 280.000 mensen met dementie in 2020 naar 620.000 mensen met dementie in 2050;
 • Ondanks dat meer dan 15.000 mensen jonger dan 65 jaar te maken krijgen met dementie is toch het risico op dementie naarmate men ouder wordt groter;
 • De kans op dementie verkleind kan worden door gezond te leven dus goede voeding, geen stress, goede huisvesting, veel beweging, training van de hersenen spelen daarbij een grote rol;
 • Vanwege de leefomstandigheden vooral de minderbedeelde ouderen in onze samenleving een groot risico lopen op het krijgen van dementie;
 • Er 800.000 mensen in Nederland gemiddeld 40 uur per week mantelzorgen voor iemand met dementie;
 • De kosten voor dementiezorg in 2017 bedroegen 9,3 miljard euro (,5 % van de totale gezondheidszorgkosten).

 

Overwegende dat:

 

 • Dinsdag 21 september 2021 het Wereld Alzheimer Dag was;
 • De gemeente Rotterdam een dementievriendelijke stad wil worden en daarom het Rotterdamse college en de Rotterdamse afdeling van Alzheimer Nederland een convenant hebben ondertekent waarin samenwerkingsafspraken opgenomen zijn over wederzijdse bijdragen aan het bereiken van een dementievriendelijk Rotterdam;
 • De gemeente Rotterdam deze hele maand september aanmerkt als Campagnemaand ‘Aandacht voor mensen met dementie’;
 • De gemeente Rotterdam meer informatie verstrekt over een Dementievriendelijke Samenleving op samendementievriendelijk.nl;
 • Op https://www.samendementievriendelijk.nl/gemeentehuis een gratis online training van maximaal 15 minuten aangeboden wordt waarin je leert dementie te herkennen en er goed mee om te gaan;
 • Het wenselijk is dat alle medewerkers van de gemeente Rotterdam, leveranciers van de gemeente en samenwerkende partners deze online Met 1 op de 5 mensen dementietraining volgen.

 

Draagt het college op:

 

 • Jaarlijks de maand september aan te merken als Campagnemaand ‘Aandacht voor mensen met dementie’;
 • De Alzheimertraining op te nemen in het trainingsaanbod van de gemeente Rotterdam en dit verzoek ook bij de samenwerkende partners neer te leggen.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: