Aanbestedingsbeleid Zorg

5 juli 2018

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 5 juli 2018 ter bespreking van het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’,

Constaterende dat:

  • Dat aanbesteden van zorg moet bijdragen aan goede, toegankelijke zorg
  • Deze coalitie vindt dat aanbestedingen vlot dienen te verlopen

Overwegende dat:

  • In de zorg de zekerheid van zorg voor klant en medewerkers gegarandeerd en georganiseerd dient te zijn

Verzoekt het college als opmaat naar het collegeprogramma:

  • Structurele aanbestedingen over langere termijn ten behoeve van de continuïteit van zorg voor klant en medewerkers te organiseren

En gaat over tot de orde van de dag

 

Delen via: