Prestatieafspraken met Vestia van de baan!

30 januari 2020

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 januari 2019 ter bespreking van het agendapunt ‘Rechter geeft bewoners Tweebosbuurt gelijk’;

Constaterende dat:

  • De kantonrechter van de rechtbank Rotterdam op 10 januari 2020 constateert dat de huidige herstructureringsplannen de strenge toets van dringend eigen gebruik niet kunnen doorstaan;
  • Met deze uitspraak van de rechtbank Rotterdam de kantonrechter 17 bewoners van de Tweebosbuurt in het gelijk stelt en de woningcorporatie Vestia in het ongelijk
  • Deze uitspraak een grote impact heeft in het voorgenomen sloopproces van de Tweebosbuurt van het college en woningcorporatie Vestia
  • Deze uitspraak de voorgenomen sloop van 535 sociale huurwoningen in de Tweebosbuurt stillegt

Overwegende dat:

  • De huidige aanpak van de gemeente en Vestia in tegenspraak is met de uitspraak van de rechter en dus in strijd met wet&regelgeving
  • Het college in de Prestatieafspraken afgesloten met Vestia deze sloop van Tweebosbuurt heeft gelegaliseerd

Draagt het college op:

  • Om de prestatieafspraken met Vestia te wijzigen en de sloop van Tweebosbuurt uit de prestatieafspraken te schrappen

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

Delen via: