Dak- en thuislozenopvang

7 november 2019

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 7 en 12 november 2019 ter bespreking van de begroting 2020;

Constaterende dat:

  • De laatste periode wordt Rotterdam geconfronteerd met een druk op de keten van daklozenopvang; het aantal dak- en thuislozen zijn in tien jaar verdubbeld
  • Er een stijgend gebruik is van de nachtopvang
  • Er stijgende wachtlijsten bij de vervolgvoorzieningen in de opvangketen zijn
  • Mensen in een daklozen situatie geconfronteerd worden met lange wachtlijsten om in aanmerking te komen voor een eigen woning
  • Dak- en thuisloosheid een verzwaarde stress, een psychische problematiek, gezinsproblemen, werkeloosheid, eenzaamheid en somatische aandoeningen veroorzaken
  • Hoe langer de periode van dak- en thuisloosheid duurt, hoe moeilijker om de vaak multiproblematiek te verhelpen

Overwegende dat:

  • De grens van wat de gemeente kan doen volgens eigen zeggen is bereikt
  • De G4-gemeenten een brandbrief over dak- en thuisloosheid aan het kabinet heeft gestuurd
  • In de begroting 2020 het budget voor de opvang van dak- en thuislozen niet meestijgt met de toenemende vraag

Draagt het college op:

  • Om in de begroting 2020 het budget voor de opvang van dak- en thuislozen te laten meestijgen met de toenemende vraag

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: