Mantelzorgers goed geteld

12 november 2020

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 10 en 12 november 2020 ter bespreking van de Begroting 2021;

Constaterende dat:

 • We voor de ondersteuning van kwetsbare Rotterdammers mantelzorgers hard nodig hebben;
 • Het aantal mantelzorgers de afgelopen jaren steeds is toegenomen;
 • Het aantal mantelzorgers in 2019 met 16.000 ten opzichte van 2018 is gedaald;
 • Het aantal overbelaste mantelzorgers in 2019 ten opzichte van 2018 met 700 is toegenomen tot in totaal 3000 en het aantal zwaar overbelast met 1000 is toegenomen tot in totaal 8000 zelfs;
 • De wethouder hier geen goede verklaring voor heeft en het aan de onderzoekmethode wijdt;

Overwegende dat:

 • Ieder mantelzorger van groot belang is;
 • Dat mantelzorgers de ruggengraat van de zorg in Rotterdam (en daarbuiten) zijn;
 • Dat uit divers onderzoek blijkt dat overbelaste en zwaar overbelaste mantelzorgers vaak de onbedoelde ‘daders’ zijn van ouderenmishandeling1;
 • De corona maatregelen de inspanningen van mantelzorgers eerder zwaarder dan lichter maken.

Draagt het college op:

 • Te onderzoeken hoeveel Rotterdammers mantelzorg verlenen (meer dan drie maanden of acht uur per week) en hoeveel van deze mantelzorgers overbelast zijn, dan wel zwaar overbelast zijn;
 • Te onderzoeken hoe de overbelaste cq zwaar overbelaste mantelzorgers ontzorgd kunnen worden.

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: