MOTIE: Laat de voorraad sociale huurwoningen niet verder dalen!

3 februari 2022

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 3 februari 2022 ter bespreking van de prestatieafspraken 2022-2023 gemeente, corporaties en huurdersorganisaties;

 

Constaterende dat:

  • Het totaal aantal sociale huurwoningen landelijk sinds 2013 met meer dan 100.000 woningen is gedaald;
  • Als gevolg van het beleid van verkoop, liberalisering en sloop van de sociale woonvoorraad ook in Rotterdam het aantal sociale huurwoningen is gedaald.

Overwegende dat:

  • De woonvisie 2030 en het collegebeleid aanstuurt op verdere verkoop van sociale huurwoningen.

 

Draagt het college op:

  • Het totaal aantal sociale huurwoningen in Rotterdam niet verder te laten afnemen.

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: