Meer aandacht voor ouderen is goed ook goed voor jongeren

21 maart 2019

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 21 maart ter bespreking van het (herziene) actieprogramma Integratie en Samenleven 2019-2022, ‘Relax. Dit is Rotterdam’.

Constaterende dat:

 • Het actieprogramma Integratie en Samenleven bedoeld is voor alle Rotterdammers
 • Het actieprogramma Integratie en Samenleven extra aandacht wil besteden aan de mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is dat ze mee kunnen doen
 • In het actieprogramma wordt uitgesproken dat alle Rotterdammers zich hier thuis moeten blijven voelen
 • Er niets in actieprogramma staat over de impact van ouderendiscriminatie inzake de bezuinigingen op de zorg
 • Er niets staat over het tekort aan geschikte woningen voor ouderen en de moeite die ouderen met een laag inkomen hebben om een passende en betaalbare woning te vinden in Rotterdam
 • Er niets staat over de specifieke positie van ouderen op de arbeidsmarkt. Het wordt leeftijdsdiscriminatie wordt niet genoemd. Meer dan de helft van de mensen in de bijstand is ouder dan 45 jaar

Overwegende dat:

 • Mensen het beste op de door het college gewenste relaxte manier verbinding met andere groepen kunnen zoeken, wanneer men zekerheid heeft over basisbehoeften als inkomen, wonen en gezondheid
 • De jongeren van nu uiteindelijk ook tot de ouderen gaan behoren
 • Wat ouderen kwijtraken, jongeren niet zomaar terugkrijgen

Roept het college op:

 • Een extra paragraaf ‘Ouder worden’ toe te voegen aan het actieprogramma ‘Integratie & Samenleven, Relax. Dit is Rotterdam’
 • In deze paragraaf ‘Ouder worden’ rekening te houden met de verschillende behoeften binnen de verschillende levensfasen: 45-65 jaar: mensen die nog moeten en willen werken, 65-80 jaar de jongere senioren en de oudere senioren van boven de 80
 • In deze paragraaf ‘Ouder worden’ aandacht te besteden aan leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt, aandacht te besteden aan hoe bereiken wij dat alle groepen ouderen passend en betaalbaar kunnen blijven wonen in onze stad, en aandacht te besteden aan hoe gaan wij omgaan met de bezuinigingen op de zorg, die vooral de ouderen het hardste rakenEn gaat over tot de orde van de dag
Delen via: