Amendement ‘Iedereen tot 130% van het toepasselijk wettelijk sociaal minimum doet mee!’

3 februari 2022

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 03 februari 2022 ter bespreking van ‘Het voorstel ‘Vaststelling Verordening AOW- en Jeugdtegoed Rotterdam 2022’,

Besluit:

 Het ontwerpbesluit:

Artikel 1 Definities In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 

– laag inkomen: inkomen van ten hoogste 110% van het wettelijk sociaal minimum voor ouders van kinderen en voor AOW-gerechtigden en inkomen van ten hoogste 130% van het wettelijk sociaal minimum voor ouders van jongeren, in ten minste de maand van de aanvraag van het tegoed en uiterlijk de derde maand voorafgaand aan de maand van de aanvraag, waarbij als wettelijk sociaal minimum wordt uitgegaan van: a. voor gehuwden: 100% van de bijstandsnorm voor gehuwden; b. voor alleenstaanden: 70% van de bijstandsnorm voor gehuwden; c: voor alleenstaande ouders: 70% van de bijstandsnorm voor gehuwden, plus de ‘kop’ voor alleenstaande ouders, de zogenaamde alo-kop;

 

Als volgt te wijzigen: 

Artikel 1 Definities In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 

-laag inkomen: inkomen van ten hoogste 130% van het wettelijk sociaal minimum voor ouders van kinderen en voor AOW-gerechtigden en inkomen van ten hoogste 130% van het wettelijk sociaal minimum voor ouders van jongeren, in tenminste de maand van de aanvraag en uiterlijk de derde maand voorafgaand aan de maand van de aanvraag, waarbij als wettelijk sociaal minimum wordt uitgegaan van

  • a. voor gehuwden: 100% van de bijstandsnorm voor gehuwden;
  • b. voor alleenstaanden: 70% van de bijstandsnorm voor gehuwden;
  • c. voor alleenstaande ouders: 70% van de bijstandsnorm voor gehuwden, plus de ‘kop’ voor alleenstaande ouders, de zogenaamde alo-kop;

 

Aldus vastgesteld in de Openbare vergadering van 03 februari 2022

 

Toelichting

Artikel 1 Definities

-Laag inkomen

Om voor een tegoed in aanmerking te kunnen komen, mag het (netto) inkomen in tenminste de maand van de aanvraag en uiterlijk de derde maand voorafgaand aan de maand van de aanvraag niet hoger zijn dan 130% van het toepasselijk wettelijk sociaal minimum en is daarmee aan de bovenkant begrensd.

Delen via: