Niet te ver lopen naar de bushalte

13 november 2018

 

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 8 en 13 november 2018 ter bespreking van de begroting 2019,

Constaterende dat:

  • De afgelopen decennia er diverse buslijnen geschrapt zijn
  • Mede hierdoor Rotterdammers steeds verder moeten lopen naar de dichtbij zijnde halte, soms wel meer dan 1000 meter
  • Het kennisplatform CROW, een kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer en werk en veiligheid na onderzoek concludeert dat voor ouderen en mindervaliden de maximaal acceptabele afstand tot een halte 550 meter is
  • Wijkbussen qua afstands- en reserveringsmogelijkheden hun beperkingen kennen
  • Uit onderzoek blijkt dat grotere halteafstanden voor mensen die minder in staat zijn om lange afstanden te lopen, last kunnen krijgen van vervoersarmoede en daardoor afhankelijk raken van doelgroepen verkeer, wat weer hogere kosten met zich meebrengt
  • Hierdoor kansen op beperking van reismogelijkheden, zelfredzaamheid, isolatie en eenzaamheid van mensen die moelijker ter been zijn, toeneemt

Overwegende dat:

  • Ook mensen die wat minder ter been zijn zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven functioneren en dus openbaar vervoer zelfstandig willen blijven gebruiken  
  • De zelfredzaamheid door mobiliteit wordt bevorderd
  • Een grotere mobiliteit eenzaamheid bij mensen kan beperken

Verzoekt het college als ondersteuning en inspiratie voor haar Verkeerscirculatieplan:

  • Een Openbaarvervoersbeleid op te zetten waardoor de Rotterdammers die binnen de bebouwde kom wonen, nooit verder dan 550 meter naar een Openbaar Vervoer halte hoeven te lopen

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Delen via: