MOTIE: De mevrouw Pelgerstraat!

10 november 2022

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 08 en 10 november 2022 ter bespreking van een motie vreemd aan de orde van de dag,

 

Constaterende dat:

 

  • Bij de start van de nieuwe beleidsperiode in 2018 direct het raadsbesluit is genomen om de Tweebosbuurt te slopen;
  • Als gevolg van dit raadsbesluit op 21 juni 2021 gestart is met de sloop van 535 sociale huurwoningen en 64 bedrijfsruimten en particuliere woningen in de Tweebosbuurt;
  • Op de plek van gesloopte woningen en bedrijfsruimten 101 duurdere vrije sector huurwoningen en 143 koopwoningen terugkomen;
  • Door een motie van de raad de gezichtsbepalende gevels van de panden op de Hilledijk 183 en 185 in de Tweebosbuurt behouden zullen blijven door deze te verplaatsen richting dijklichaam.

 

Overwegende dat:

  • Grarda Pelger, in de volksmond mevrouw Pelger genoemd, de afgelopen jaren één van de belangrijkste boegbeelden van het protest tegen de sloop van de Tweebosbuurt is geweest;
  • Mevrouw Pelger, geboren 1939, haar hele leven heeft gewoond in een pand uit 1904 aan de Hilledijk in de Tweebosbuurt;
  • Mevrouw Pelger in 2021 vanwege de sloop van haar woning aan de Hilledijk moest verhuizen naar de Riebeekstraat;
  • Mevrouw Pelger op vrijdag 28 oktober op 83-jarige leeftijd is overleden;
  • Ter nagedachtenis aan mevrouw Pelger en als eerbetoon aan alle Tweebossers die vanwege de sloop uit hun huizen in de Tweebosbuurt moesten, een straat in de ‘nieuwe’ Tweebosbuurt naar mevrouw Pelger te vernoemen.

 

Verzoekt het college:

 

  • In de nieuw te bouwen wijk op de locatie waar ooit de gesloopte woningen van de Tweebosbuurt stonden, in overleg en afstemming met de Commissie straatnamen en gedenktekens, een straat naar mevrouw Pelger te vernoemen.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: