Maak arme ouderen niet nog armer

7 november 2019

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 7 en 12 november 2019 ter bespreking van de begroting 2020;

Constaterende dat:

  • In Rotterdam veel AOW-gerechtigden van alleen AOW of AOW met een klein pensioen moeten leven
  • Dat de gemeentelijke lasten ook voor deze arme ouderen weer stijgen
  • Dat zij de gemeentelijke belastingen en – lasten nu niet en ook in 2020 niet geheel kwijtgescholden krijgen
  • De Tweede Kamer een motie heeft aangenomen zij waarin het parlement oproept om te onderzoeken of het wenselijk is dat kwijtschelden van gemeentelijke belastingen voor AOW’ers standaard te regelen is

Overwegende dat:

  • Dat alles duurder wordt maar de AOW en zeker de pensioenen niet mee of nauwelijks meestijgen met de kosten van het dagelijks leven
  • Dat voor veel pensioenen zelfs kortingen dreigen

Draagt het college op:

  • de gemeentelijke belastingen en -lasten voor AOW’ers met alleen een AOW of met AOW en een pensioen tot € 250 bruto kwijt te schelden

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: