Schulden: Voorkomen is beter dan genezen

11 april 2019

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 11 april 2019 ter bespreking van het uitvoeringsplan schuldenaanpak Reset Rotterdam ‘op weg naar een schuldenvrije generatie Rotterdammers’,

Constaterende dat:

  • DIVOSA, de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein, al 3 jaar gelden heeft berekend dat mensen in de bijstand met kinderen boven de 12 jaar per maand 307 euro te kort komen en een stel zonder kinderen 138 euro per maand1.
  • Drie jaar in de bijstand (wat een gemiddeld gezin snel overkomt) dus betekent dat mensen met oplopende schulden van boven de €10.000 komen te zitten
  • Het NIBUD, Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, vorige maand berichtte dat mensen met een inkomen op bijstandsniveau iets meer dan 50 procent kwijt zijn aan vaste lasten2. Dan blijft er qua absoluut niet veel geld over voor andere basisbehoeften, als voedsel en kleding. Laat staan sparen voor een vervangende koelkast, wasmachine of computer

Overwegende dat:

  • De hoogte van het inkomen toch heel belangrijk is om niet in de schulden te raken
  • Onderzoeken zoals bovenstaande laten zien dat de bijstandsuitkering eigenlijk te laag is om fatsoenlijk van rond te komen
  • Schulden op de loer liggen, zeker als men jarenlang van een minimuminkomen moet rondkomen, wat vooral veel vijftigplussers treft
  • De rijksoverheid 2018 een overschot op de begroting van ruim 11 miljard euro heeft. Dit overeenkomt met 1,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp)
  • Gemeenten daarentegen een tekort van 700 miljoen euro hebben zo meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de overheidsfinanciën3
  • De VNG maakt zich zorgen maakt over deze financiële tekorten3want dat gaat ten koste van de vangnetfunctie die gemeenten hebben voor de armlastigen in onze samenleving

Draagt het college op:

  • Om zo snel mogelijk met het Rijk nu er een ruim overschot van miljarden is in gesprek te gaan over een verhoging van de bijstand en de spaartegoeden die een bijstandsgerechtigde mag hebben. Doe dit in samenwerking met organisaties als het NIBUD, Divosa en vergelijkbare gemeenten, zoals de G4, of binnen de VNG.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: