Toekomstbestendige GGD voor infectieziekten

14 juli 2020

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 14 en 16 juli 2020 ter bespreking van de ‘Eerste herziening begroting 2020’,

 Constaterende dat:

  • De GGD een cruciale rol speelt in het monitoren en adviseren over het Coronavirus en andere infectieziekten;
  • De GGD sinds dit voorjaar werkt vanuit een nieuw gevormde coronaorganisatie.
  • Het Coronavirus nog lange tijd rond waart en daarmee de GGD vanuit haar rol zich komende tijd blijvend zal moeten richten op het monitoren, adviseren en het doen van onder andere bron- en contactonderzoek.

Overwegende dat: 

  • Door het Coronavirus de werkwijze bij de GGD aanzienlijk veranderd is;
  • De Corona-organisatie van de GGD komende periode nog zal blijven bestaan, ten behoeve van een continue aanpak van het Corona-virus;
  • Deze veranderingen nuttig en leerzaam kunnen zijn voor de aanpak van infectieziekten in brede zin;
  • Er landelijke onderzoeken gaande zijn over infectieziektebestrijdingen die ook regionaal de aanpak kunnen versterken.

Draagt het college op:

  • Begin 2021 de raad te informeren over de herijkte werkwijze van de GGD en het (toekomstig) bestrijden van infectieziekten.
  • Hierin relevante onderzoeken mee te nemen.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: