Wifi is noodzakelijke zorg

12 november 2020

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 10 en 12 november 2020 ter bespreking van de Begroting 2021;

 Constaterende dat:

  • In zorginstellingen bewoners zelf voor hun internetaansluitingen moeten zorgen;
  • Veel bewoners in verzorgingshuizen onvoldoende middelen (zakgeld) hebben om een eigen internetaansluiting te betalen;
  • e-health een steeds grotere invloed gaat krijgen in de communicatie met huisarts, specialisten en andere werkers in de gezondheidszorg.

Overwegende dat:

  • Zorginstellingen geen algemeen wifi-netwerk hebben waar bewoners gebruik van kunnen maken;
  • Contact houden met de buitenwereld gedurende de corona crisis voornamelijk via het internet plaatsvindt;
  • Bewoners zonder internet van de buitenwereld en contacten met hun dierbaren zijn afgesloten (op wat initiatieven van enkele verzorgenden na);
  • De voordelen van E-health aan deze van internet verstoken bewoners voorbijgaan met mogelijk ook gevolgen voor hun gezondheid of herstel.

 Draagt het college op:

  • De zorginstellingen te verplichten een algemeen toegankelijk en veilig wifi-netwerk ter beschikking van hun bewoners te hebben.
  • Indien dit niet door het Rotterdamse college is op te leggen, dit hartstochtelijk te bepleiten in Den Haag.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: