Arbeidsbeleid voor ouderen

5 juli 2018

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 5 juli 2018 ter bespreking van het Coalitieakkoord 2018—2022 ’Nieuwe energie voor Rotterdam’,

Constaterende dat:

  • Jeugdwerkeloosheid voor deze coalitie prioriteit heeft > Er stevig ge‘investeerd wordt in banen voor de jeugd > Er een Rotterdams Leer-Werkakkoord in praktijkonderwijs, voortgezet onderwijs, hbo, mbo, Havenbedrijf en het bedrijfsleven ontwikkeld wordt

Overwegende dat:

  • Leeftijdsdiscriminatie een van de grootste problemen is in het weer aan het werk krijgen van oudere mensen > Minder dan 5 % van de werkeloze mensen ouder dan 50 jaar nog aan het werk komt Verzoekt het college als opmaat naar het collegeprogramma:
  • Ook arbeidsbeleid voor ouderen op te nemen > Leeftijdsdiscriminatie in de arbeidsmarkt aan te pakken

En gaat over tot de orde van de dag

 

Delen via: