MOTIE: Toegankelijkheid tot stadhuis via tuinzijde!

8 september 2022

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 08 september 2022 ter bespreking van Motie Vreemd aan de Orde van de Dag;

 

Constaterende dat:

  • Ondanks een toegang voor personen met een fysieke beperking aan de voorkant van ons stadhuis, een dergelijke toegang tot stadhuis vanuit de binnentuin tot op heden ontbreekt;
  • Er inmiddels grote verbazing heerst over dit gegeven en er ook klachten over binnenkomen van o.a. bruiloftsgasten, reguliere bezoekers en werknemers.

Overwegende dat:

  • Ondanks de aanwezigheid van een toegang voor mensen met een fysieke beperking aan de voorkant van het stadhuis, deze regelmatig gesloten en/of versperd is door opbouw en het houden van evenementen voor de ingang van het stadhuis;
  • Deze toegang stipt om 17.00 sluit;
  • Stadhuis zelf ook verschillende evenementen host, waaronder bruiloften, en bruiloftsgasten met het betreden tot de tuin hinder ondervinden door het gebrek van zo een dergelijke toegang;
  • Ons stadhuis dienst doet als openbare ruimte waarbij wij alle Rotterdammers verwelkomen;
  • Ons stadhuis regelmatig bezoekers en insprekers ontvangt bij de (raads)vergaderingen;
  • De gemeente Rotterdam staat voor inclusiviteit en dus ook voor onze bezoekers met een fysieke beperking;
  • De gemeente Rotterdam, en dus stadhuis, een voorbeeldfunctie heeft en juist dit soort zaken op orde zou moeten hebben.

Draagt het college op: 

  • Een toegang te creëren voor mensen met een fysieke beperking voor de ingang tot het stadhuis aan de binnentuin.

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

 

Delen via: