Maak van de Wijkteams geen papieren tijgers

29 november 2018

 

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 29 november 2018 ter bespreking het rapport van de Rekenkamer inzake wijkteams; ‘Het komt niet in de buurt’,

Constaterende dat:

 • De wijkteams functioneren vanaf 1 januari 2015;
 • Er in de loop der tijd al veel werk is verzet en veel verbetert;
 • De Rekenkamer een rapport over het functioneren van de wijkteams heeft uitgebracht: Het komt niet in de buurt;
 • De Rekenkamer daarin ondanks alles dat al veel beter gaat nog forse kritiek heeft op het functioneren van de wijkteams;
 • Het college belangrijke verbeterpunten die de Rekenkamer in het rapport aangeeft  niet wenst over te nemen;
 • Onder andere de tijd tussen eerste contact met een wijkteam en de daadwerkelijke hulp lang op zich laat wachten;
 • Er grote verschillen zijn tussen het functioneren van de verschillende wijkteams;
 • Er bovengemiddeld verloop is van personeel van de wijkteams;
 • De wethouder Zorg aangeeft de wijkteams in zijn hart te hebben gesloten;

Overwegende dat:

 • Hulpvragers over het algemeen in een kwetsbare positie zijn;
 • Veel hulpvragers Multi-problematiek hebben; aangegeven is onder andere dat 80 procent ook te maken heeft met (problematische) schulden;
 • Wachten op hulp de problematiek alleen maar groter maakt;
 • Wij geen liefde willen, maar resultaten;

Draagt het college op:

 • Dat de doorlooptijd tussen het eerste contact met een wijkteam en de daadwerkelijke hulp verkort wordt;

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Delen via: