Maatschappijleer

7 november 2019

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 7 en 12 november 2019 ter bespreking van de begroting 2020;

Constaterende dat:

 • Veel jongeren ongewild schulden opbouwen
 • Bij een deel van deze jongeren met schulden deze schulden uiteindelijk problematische schulden worden
 • Hiermee een deel van de jonge Rotterdammers met een achterstand deel gaat nemen als jongvolwassene aan de samenleving

Overwegende dat:

 • De zelfredzaamheid van veel jongeren niet gericht is op het beheren van de eigen financiële mogelijkheden en vooral ook onmogelijkheden
 • De zelfredzaamheid van veel jongeren niet gericht is op het bijbrengen van inzichten in zelfontplooiing in het maatschappelijk leven
 • Tot het einde van de leerplicht jonge mensen via onderwijs tools aangereikt kunnen worden waarmee ze leren verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen bestaan

Draagt het college op:

 • Te bevorderen dat via inbreng in het curriculum van middelbare scholen en via pilots jongeren in het Middelbaar Onderwijs te leren wat zelfredzaamheid betekent. Met andere woorden pilots ‘Maatschappijleer’ die gericht zijn op:
  • Het beheer van de eigen financiële mogelijkheden en onmogelijkheden
  • Het inzicht in mogelijkheden tot zelfontplooiing in werk, onderwijs en wonen bij te brengen

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

Delen via: