Broze Bedoelingen: MOTIE 81 Een vast contactpersoon!

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het agendapunt Rekenkamerrapport ‘Broze Bedoelingen’ over effecten ouderenbeleid en Voortgang ‘Ouder en Wijzer’ 2022, een nieuw Rotterdams ouderenpakket,

 

Constaterende dat:

 

  • In het uitvoeringsprogramma Ouder & Wijzer meerdere maatregelen waaraan bij ouderen wel behoefte bestaat ontbreekt;
  • Een fysiek vast aanspreekpunt om ouderen te ondersteunen bij het aanvragen van zorg en ondersteuning ontbreekt;
  • Het ontbreekt aan maatregelen om cultuurspecifieke zorg te realiseren;
  • Een deel van de Rotterdamse ouderen met een laag inkomen (alleen AOW en dat soms niet eens volledig) hulp nodig hebben bij het aanvragen van inkomensondersteunende voorzieningen, zoals de Rotterdampas, gratis openbaar vervoer en de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO).

Overwegende dat:

 

  • Het huidige gemeentelijke loket ‘Vraagwijzer’ biedt geen vast aanspreekpunt aan;
  • De sociale Hulpdienst Corona (ingericht sinds maart 2020) biedt ouderen geen vast aanspreekpunt;
  • Ouderen met een migratieachtergrond vaak onvoldoende kennis hebben van het zorgstelsel;

Draagt het college op:

 

  • Een vaste contactpersoon in te richten waar ouderen direct en zonder doorverwijzing terecht kunnen;
  • Een vaste contactpersoon die goed telefonisch bereikbaar is, een hulpverlenende of vergelijkbare opleiding heeft, affiniteit heeft met ouderen en die de tijd neemt voor hun vragen;
  • Deze taak in elke wijk (eventueel bij medewerkers in een al bestaande functie, zoals de Vraagwijzermedewerker, ouderenwerker in het wijkteam of professional van een welzijnsorganisatie) te gaan beleggen.

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: