Collegiaal voor Mantelzorg

16 mei 2019

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 16 mei 2019 ter bespreking van het Debat over ‘Zorgzaam 010- Stedelijke uitvoeringsagendainformele zorg en ondersteuning’,

Constaterende dat:

 • De wethouder mantelzorgers het goud van de maatschappij noemt;
 • Volgens het Planbureau voor de leefomgeving een zeventiger nu nog een beroep kan doen op vier familieleden en vrienden, maar dat dit er over twintig jaar er nog maar twee zullen zijn;
 • Volgens het ministerie van Volksgezondheid de komende jaren er al een tekort van

100.000 zorgprofessionals zal zijn en dat dit aantal vervolgens snel zal toenemen;

 • Dat omroep Max en een aantal Tweede Kamerfracties een extra zorgverlof willen voor mantelzorgers
 • Dat volgens Mezzo, de landelijke organisatie voor Mantelzorgers, éénop de vijf mantelzorgers door het bieden van mantelzorg krap bij kas komt te zitten.

Overwegende dat:

 • Omroep Max het extra zorgverlof gaat voorleggen aan de eigen medewerkers van Omroep Max;
 • Het voorstel van Omroep Max is dat iedere werknemer een verlofdag inlevert die gebruikt kan worden door een medewerker die mantelzorg verleent;
 • De directie van omroep Max er voor iedere ingelegde dag een extra dag eraan toevoegt;
 • Vanuit de TweedeKamer dit idee steun krijgt en de kamer het een goed idee vindt als mantelzorgers er in CAO’s nog een extra verlofdag bij krijgen als gift van collega’s.

Draagt het college op:

 • Te onderzoeken of de vorm van mantelzorgverlof zoals Omroep Max gaat introduceren in haar organisatie binnen de organisatie van de gemeente Rotterdam ook mogelijk is;
 • Bij invoering als gemeente een extra dag mantelzorgverlof toe te voegen aan iedere ingelegde dag zorgverlof.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: